MIJN HOBBY : VERKADEALBUMS

10-05-2012 22:02


image001.jpg

De ouderen zullen zich het bewaren van Verkade-bons, het plakken en verzamelen van plaatjes en albums uit hun jeugd nog wel herinneren. Toen koekjesfabrikant Verkade in 1903 heel onschuldig begon met een partij opgekochte Duitse plaatjes bij te sluiten bij verpakkingen koek en beschuit, had hij geen enkel idee wat dit teweeg zou brengen. Deze toevalstreffer sloeg in als een bom. Ook de latere èchte Verkadealbums kenden een daverend succes. Zo verschenen er tot de tweede wereldoorlog drie zgn. plaatjesalbums en 27 Verkade-albums in een totale oplage van ruim twee miljoen stuks.

Alle plaatjesalbums in het algemeen en de Verkade-albums in het bijzonder zijn een schitterend verzamelonderwerp voor diverse verzamelaars. Op verzamelbeurzen en bij antiquariaten kunnen we nog plaatjes en albums bemachtigen. Originele uitgaven, alsmede de later en onlangs verschenen heruitgaven vinden gretig aftrek bij de huidige jonge generatie.

De start

ANTON SIEDSMA uit Hoofddorp (Nederland) is een verwoed verzamelaar van plaatjesalbums. In zijn jeugd kwam hij onmiskenbaar in aanraking met het fenomeen plaatjes. Als kind klampte hij vroeger iedereen aan die het ouderlijk huis in Friesland bezocht om toch vooral de plaatjes voor hem te bewaren. Als naoorlogs kind waren het toen niet meer de plaatjes uit de Verkade producten, die je kon sparen, maar waren vooral de sigarettenplaatjes in trek. Op de achterkant van de pakjes van Full Speed waren dieren, vissen, honden en prachtige auto's afgebeeld. Croydon had plaatjes van vliegtuigen en Cap. Grant bracht schepen. Ook Piggelmee- , Flipje - en de Walt Disney- plaatjes b.v. bij de Margriet hadden toen al zijn bijzondere belangstelling.

Het verzamelinstinct had Siedsma van zijn moeder meegekregen. Na een drukke werkdag op de boerderij, was er 's avonds tijd om het potje gluton van de firma Talens te pakken. Het plaatjesplakken en verzamelen van zijn moeder zorgde tevens voor een groot aantal Verkade-albums in de boekenkast. Als boerderijkind had het album De Boerderij (1936) en Hans de Torenkraai (1935) zijn speciale belangstelling. Toen Siedsma op de kweekschool een biologiewerkstuk moest maken kwam zijn interesse in Verkade-albums en voor Jac. P. Thijsse hem goed van pas. Met het beschrijven van zijn vele rondzwervingen in de natuur in de eigen woonplaats, volgens het Thijsse-principe, trad hij aldus in de voetsporen van deze befaamde schoolmeester en natuurkenner met zijn ongekunstelde schrijf- en verteltrant.

image004.jpg

De eerste plaatjesalbums: sprookjes
Plaatjesalbums

Hoewel niemand het juiste aantal albums kent, zijn er bij ruim vijfhonderd verschillende Nederlandse bedrijven sinds 1900 meer dan tweeduizend albums verschenen. In de album-hobbykamer van Siedsma kunnen we er veel aantreffen, variërend in schoonheid, leeftijd, staat, en prijs. Evenwel: ieder verkregen album heeft vaak een eigen verhaal. Siedsma : "Als Fries vind ik het Verkade-album Friesland (1918) het meest interessant en behoort nu tot de meest gewilde albums. Helaas zijn door een brand vele plaatjes en albums vernietigd. Ook verscheen het album op een zeer ongunstig moment. De Eerste Wereldoorlog was net afgelopen en de mensen hadden wel iets anders aan hun hoofd dan het sparen van Verkade-plaatjes. Friesland lag bovendien als provincie slecht in de Verkade-markt en de albumverkoop bleef ver beneden de maat, zodat er slechts een kleine 16.000 exemplaren in omloop zijn. Ongetwijfeld was de relatief hoge prijs van het album, te weten f 1,-- hier ook debet aan. In 1979 is het album, met ingedrukte vaste plaatjes, opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Friese vereniging voor natuur- en landschapsbescherming "It Fryske Gea"

image009.jpg

Verkade
Verkade is opgericht op 2 mei 1886. Toen opende Ericus Gerhardus Verkade zijn Stoom-Brood- en Beschuitfabriek 'De Ruyter'. De naam 'De Ruyter' was gekozen met een buiging naar het verleden: de eerste meelmolen van Westzaandam droeg die naam. De producten van het eerste uur waren: brood, beschuit, honing ontbijtkoek en langetjes.
Beschuit werd gemaakt omdat men zo de warmte van de ovens, na het bakken van het brood, nog efficiënt kon gebruiken. Verkade begon met het produceren van waxine thee- en nachtlichtjes, gemaakt van paraffinewas, in de nieuwe fabriek in Amsterdam. Het patent werd gekocht van de Engelse Morris Fowler, de schoonzoon van E.G. Verkade. Waxine is nu van merknaam een soortnaam geworden en staat als zodanig in het woordenboek vermeld.

image007.jpg

Het begin van de Verkade albums

Verkade is in de Nederlandse geschiedenis een pionier geweest in 'RECLAME MAKEN'.
Al vroeg begon zij met reclame maken op creatieve en nieuwe manieren, zoals via Direct Mail, een nu ó zo vertrouwd verschijnsel, en via plaatjesalbums.
Verkade bouwt al vanaf de oprichting aan de ontwikkeling van een imago dat altijd een groot publiek aanspreekt en dat, na ruim 115 jaar, nog steeds van kracht is: lekker, goed en betrouwbaar.

Een van de meest bekende en succesvolle consumentenacties van de 20ste eeuw was het door Verkade uitbrengen van de Verkade Albums. Vanaf 1903 voegde Verkade diverse plaatjes bij haar verpakkingen die in speciale thema albums konden worden geplakt.

De eerste drie albums van Verkade waren Sprookjesalbums. Ericus jr. had deze in 1900 op de kop getikt bij een Duitse Firma en bracht deze, min of meer uit geldgebrek voor reclame, in 1903 uit.

image011.jpg

De albums werden een groots succes en de koekomzet van Verkade schoot omhoog. Vanwege de enorme belangstelling van haar eerste drie albums besloot Verkade vervolg-albums uit te gaan geven over een onderwerp dat in die tijd sterk in de belangstelling stond: de natuur in Nederland. In 1906 kwam het eerste album 'Lente' uit,
geschreven door Jac. P. Thijsse.

Uiteindelijk zijn er tot 1940 dertig albums uitgegeven, en na 1965 nog vijf. Het totaal in omloop gebrachte albums van Verkade is ca. 3,2 miljoen en er zijn bijna 30 miljoen plaatjes uitgegeven.

image013.jpg

De Verkade Albums zijn nog altijd erg populair; er verschijnen herdrukken van albums en de handel in plaatjes en boeken op beurzen is uiterst levendig.

Naast de beroemd geworden plaatjesalbums zijn ook vele reclameposters, blikken en prenten van Verkade geliefd bij de Nederlandse consument.

Fans gezocht
"Het verkrijgen van plaatjes en albums van particulieren heeft mijn grote voorkeur, want vaak zien de albums er dan nog perfect uit, zitten alle plaatjes op de goede plaats en is het aanschaffen en verzamelen nog enigszins betaalbaar. Heel spijtig is het moeten melden, dat ik nog steeds albums via de oud-papier handelaar kan verkrijgen. Onbegrijpelijk, maar waar: er worden ook nu nog albums bij de oude kranten gelegd. Bijna elke dag heb ik wel een telefoontje of brief met betrekking tot mijn hobby. Dan weer heeft er iemand een plaatje nodig, dan weer biedt iemand een aantal plaatjes of één of meerdere albums aan. Soms betreft het een complete erfenispartij. Ook zijn er wel eens mensen, die de albums moeten weg doen voor het geld. Indrukwekkend vind ik altijd de spontane reactie van: U bent toch die plaatjesalbumspaarder? Ik heb op de vliering een hoop van die dingen liggen en ik doe er niets mee. Ook de kinderen interesseert het niet en ik wil dat ze goed terechtkomen........ Wilt u ze s.v.p. vandaag nog komen ophalen!!! Dan stroomt mijn adrenaline ineens veel sneller: welke albums zal ik aantreffen en in welke staat en wat kan ik toevoegen aan mijn eigen verzameling? Dit soort reacties kan ik niet genoeg uit heel Nederland krijgen," aldus Siedsma. Hij roept dan ook alle " Plaatjesalbums-fans " op om te reageren.

Iedere belangstellende wil hij graag informeren over deze schitterende hobby van het verzamelen van albumplaatjes en de Verkade-albums. Het ruilen van plaatjes is ook mogelijk.

Ook bezit hij veel krantenknipsels over Verkade-albums en J.P. Thijsse. Tegen een geringe vergoeding van kopie- en portokosten wil hij belangstellenden graag een kopie of een overzicht van alle verschenen Verkade-albums toesturen. Bij dezen vraagt Siedsma een ieder om eens op de vliering, op zolder of in de boekenkast te kijken of er misschien nog oude plaatjesalbums of losse plaatjes zijn. Graag zou hij die aan zijn verzameling willen toevoegen.


Ook spaart Anton Siedsma oude strips zoals: Eric de Noorman, Kapitein Rob, Dick Bos, Wilstra, Tom Poes, enz. en niet te vergeten: de oude Schoolplaten van Lummel, Jetses en Isings en alles van AAP- NOOT- MIES.

Heb je nog wat liggen? Wil je ruilen? Neem dfan snel contact op met:

ANTON SIEDSMA tel/fax: 023-5614727of e-mail: siedsma@quicknet.nl
Cath. Van Rennestraat 20
2135 TH Hoofddorp