Ambassadeur van de Verkadeplaatjes

10-05-2012 20:20

     Een verzamelaar betaalt met zijn hart.

Sietse%20de%20Boer%20Anton%20Siedsma%20%20Oldeberkoop%20%20zeer%20klein.jpg
                               Foto Sietse de Boer

                    Ambassadeur van de Verkadeplaatjes

Oldeberkoop- Ouderen zullen het zich mischien nog wel kunnen herinneren. Het inplakken, vaak met gluton, en verzamelen van plaatjes en albums. Net als tegenwoordig de voetbalplaatjes werden er vanaf 1903 door vele jonge Nederlanders de zogenaamde Verkade plaatjes gespaard. Plaatjes ingepakt waren bij de producten van de koekfabrikant uit Zaandam en die net als nu de voetbalplaatjes of in de vijftiger jaren de plaatjes van filmartiesten in speciale albums konden worden verzameld. De Verkade-albums waren daarmee één van de meest bekende en succesvolle consumentenacties van de 20ste eeuw. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw groeide het verzamelen van deze plaatjes in Nederland zelfs uit tot een ware rage. Uiteindelijk zijn er tot 1940 dertig albums uitgegeven. Na 1965 volgden er nog vijf. Het totaal in omloop gebrachte albums van Verkade is ongeveer 3,2 miljoen en er zijn bijna 30 miljoen plaatjes uitgegeven. De laatste jaren is er opnieuw volop belangstelling voor deze albums en menigeen probeert alsnog om zijn verzameling plaatjes en albums compleet te krijgen.

Een van de bekendste verzamelaars van Verkade albums is Anton Siedsma uit Hoofddorp.

Siedsma stond vorige week woensdag op de jaarmarkt van Oldeberkoop met een kraam met albums van Verkade, maar ook met andere nieuwsgierige boekjes uit het verleden, oude schoolplaten en tientallen exemplaren van album plaatjes van andere bedrijven die na het succes van de koekjesfabrikant ook gebruik maakten van deze vorm van reclame. In totaal zijn er bijna 2000 albums verschenen die op enkele na allemaal in het bezit zijn van de oud onderwijzer. Hij reist met zijn verzameling door het land en probeert door het geven van lezingen, maar ook door op de markt te staan, zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor zijn hobby. "Ik zie me zelf als een ambassadeur die de nieuwe generatie warm moet maken voor deze boeken", aldus de voormalig onderwijzer. Volgens Siedsma zijn dankzij de albums van Verkade grote groepen mensen er achter gekomen wat er allemaal groeit en bloeit in de natuur en ook wat er zich in nabije en verre landen allemaal afspeelde. De albums stonden namelijk boordevol informatie over allerlei wetenswaardigheden. Informatie die volgens Siedsma ook nu nog interessant kan zijn. Voor kinderen, maar ook voor de verzamelaar die na zoveel jaren alsnog probeert om alle albums compleet te krijgen.
Zijn kraam trekt een wisselend publiek. Vele 60 en 70 plussers maar toch ook mensen van een jongere generatie. Zoals Peter van Manen uit Surhuisterveen. Een verwoed verzamelaar van alles op het gebied van vogels en daardoor ook volop geïnteresseerd in de albums van Verkade. Peter schroomt dan ook niet om zomaar EUR 45,00 neer te leggen voor één van de albums. Siedsma vindt een dergelijk bedrag niet overdreven. "Het gaat er niet om wat het kost en wat je moet betalen. Een verzamelaar betaalt met zijn hart". Toch moet wil iemand alle albums met plaatjes in zijn bezit krijgen er best veel geld voor worden betaald. "Het allereerste album is net zo veel waard als het 2e en 3e album samen. Maar deze drie samen hebben weer de zelfde waarde als de hele collectie". Siedsma heeft ze zelf allemaal en vele exemplaren zelfs dubbel. Deze wil hij ruilen voor betere exemplaren of verkopen waardoor hij weer kan investeren in het uitbreiden van zijn collectie. Hij ziet zich zelf dan ook beslist niet als een handelaar maar pursang als een verzamelaar die al op jonge leeftijd door zijn moeder enthousiast werd gemaakt voor het sparen van de plaatjes. Een interesse die opnieuw opbloeide toen hij door een leraar van de kweekschool er op werd gewezen dat zijn opstellen waren te vergelijken met de teksten van Jac. P. Thijssen. De auteur die vele albums van teksten heeft voorzien. "Ik ben een naoorlogs kind maar heb door de jaren heen veel van het materiaal van voor de oorlog kunnen verzamelen. Toen ik alles had ben ik de boer op gegaan".

Tekst Ate Eijer in DE WOUDKLANK op 1 aug 2007